Το GROWMAT

 

…είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στον Προσβάσιμο Τουρισμό για τους ηλικιωμένους και άλλα άτομα, για την επέκταση της αγοράς εκτός εποχής. Υπάρχουν πολλοί ενεργοί ηλικιωμένοι και αυτό είναι μια νέα αγορά. Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση ευκαιριών για τους επιχειρηματίες και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για τους νέους.

growmat_6

Σχετικά με το GROWMAT

 

O στόχος του έργου είναι να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα βοηθηθούν τους επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, τους φορείς παροχής κατάρτισης και γενικά όσους συνδέονται με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων και την προώθηση της προσβασιμότητας.

Το GROWMAT θα υλοποιηθεί από εννέα εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι διαθέτουν ένα συνδυασμό δεξιοτήτων και εμπειριών στην κατάρτιση ομάδων, όπως αυτές των ηλικιωμένων και των επιχειρηματιών.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα

growmat_home_2

Στόχοι του GROWMAT

 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

-η διαμόρφωση υλικού κατάρτισης και η διεξαγωγή επιχειρηματικών μαθημάτων ενημέρωσης για την προσβασιμότητα,

-να ανοίξει η αγορά εκτός εποχής για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,

-δημιουργία συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης, επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κοινωνικών επιχειρήσεων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων,

-η υποστήριξη της δημιουργίας μιας επιχειρησιακής περίπτωσης για τον προσιτό τουρισμό, για την αύξηση της προβολής της προσβασιμότητας.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες

growmat_home_1

Ομάδα στόχος του GROWMAT

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στους:

-Επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού,

-Άτομα και τους σπουδαστές που ασχολούνται με τη φιλοξενία και τον τουρισμό,

-Επαγγελματίες παροχής κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της φιλοξενίας και του τουρισμού

Hospitality

growmat_home_3

Καινοτομία του GROWMAT

 

Η καινοτομία του έργου προέρχεται από το συνδυασμό των δεξιοτήτων της σύνθεσης των εταίρων. Με βάση αυτή τη σύνθεση, θα σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συν-δημιουργίας. Επιπλέον, οι νέες μέθοδοι μάθησης (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης) και οι δραστηριότητες που αφορούν την προσβασιμότητα, θα υπογραμμίσουν την καινοτόμο προσέγγιση του προγράμματος.

Συνδημιουργία

Τα Νέα μας