growmat_6

Σχετικά με το Growmat

 

O στόχος του έργου είναι να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα βοηθηθούν τους επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, τους φορείς παροχής κατάρτισης και γενικά όσους συνδέονται με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων και την προώθηση της προσβασιμότητας.

Το GROWMAT θα υλοποιηθεί από εννέα εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι διαθέτουν ένα συνδυασμό δεξιοτήτων και εμπειριών στην κατάρτιση ομάδων, όπως αυτές των ηλικιωμένων και των επιχειρηματιών.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα

growmat_home_2

Στόχοι του GROWMAT

 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

-η διαμόρφωση υλικού κατάρτισης και η διεξαγωγή επιχειρηματικών μαθημάτων ενημέρωσης για την προσβασιμότητα,

-να ανοίξει η αγορά εκτός εποχής για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,

-δημιουργία συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης, επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κοινωνικών επιχειρήσεων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων,

-η υποστήριξη της δημιουργίας μιας επιχειρησιακής περίπτωσης για τον προσιτό τουρισμό, για την αύξηση της προβολής της προσβασιμότητας.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες

growmat_home_1

Ομάδα στόχος του GROWMAT

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στους:

-Επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού,

-Άτομα και τους σπουδαστές που ασχολούνται με τη φιλοξενία και τον τουρισμό,

-Επαγγελματίες παροχής κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Φιλοξενία

growmat_home_3

Καινοτομία του GROWMAT

 

Η καινοτομία του έργου προέρχεται από το συνδυασμό των δεξιοτήτων της σύνθεσης των εταίρων. Με βάση αυτή τη σύνθεση, θα σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συν-δημιουργίας. Επιπλέον, οι νέες μέθοδοι μάθησης (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης) και οι δραστηριότητες που αφορούν την προσβασιμότητα, θα υπογραμμίσουν την καινοτόμο προσέγγιση του προγράμματος.

Συνδημιουργία

Σύνοψη

 

Επί του παρόντος, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 80 ετών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% του συνολικού πληθυσμού. Αυτή η αλλαγή στη δημογραφία αυξάνει την τουριστική ζήτηση, η οποία ανοίγει νέες και αναδυόμενες αγορές. Οι περικοπές τείνουν να χτυπούν νεότερους εργαζόμενους σκληρότερα από ό, τι παλαιότερα. Πράγματι, η ανεργία των νέων στην ΕΕ είναι 24%, διπλάσια από την ανεργία των μεγαλύτερων ενηλίκων. Σήμερα, η αυτοαπασχόληση συχνά θεωρείται ως διέξοδος από την ανεργία. Πολλοί νέοι στρέφονται την επιχειρηματικότητα, με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας. Η DG Enterprise and Industry (DG-ENTR) κατά την περίοδο 2012-2013 δημιούργησε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προσβάσιμου τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα αυτή έπεισε τους εταίρους ότι υπήρχαν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς στον προσβάσιμο τουρισμό, προσφέροντας την πολύ αναγκαία απασχόληση στους νέους, και παράλληλα, παρέχοντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε νέους και υπάρχοντες επιχειρηματίες.

Κύριοι στόχοι:

 

 1. Παροχή κατάρτισης σε θέματα προσβασιμότητας
 2. Δημιουργία αρθρωτών επιχειρηματικών μαθημάτων (e-learning) για την επιχειρηματική ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών επιχειρήσεων
 3. Ένα σύντομο μάθημα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα που μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών τουρισμού και φιλοξενίας ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα ή ΜΚΟ
 4. Να ανοίξει η αγορά εκτός εποχής, ιδίως για τους ηλικιωμένους
 5. Να δημιουργηθεί συνεργασία μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών επιχειρήσεων, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και άλλων παρόμοιων μέσων για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να εξασφαλιστεί ότι η προσβασιμότητα παραμένει προτεραιότητα
 6. Να δημιουργηθεί μια επιχειρηματική φροντίδα για τον προσβάσιμο τουρισμό
 7. Να βελτιωθεί η προβολή της προσβασιμότητας μέσω τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και πανευρωπαϊκών δικτύων. Να βρεθούν “πρεσβευτές” (ambassadors) που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο/φόρουμ στο διαδίκτυο και θα δημιουργήσουν ένα μέσο αξιολόγησης, το AccAdvisor (μια εφαρμογή παρόμοια με την Trip Advisor που σχετίζεται με κριτικές σχετικά με την προσβασιμότητα)

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

 

 • Επιχειρήσεις πρωταθλητές προσβασιμότητας, να χρησιμοποιούν το online δίκτυο / φόρουμ
 • Ολοκλήρωση νέων πρακτικών, ιδίως στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού
 • Δημιουργία ενότητας για την προσβασιμότητα και ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών των κλάδων της φιλοξενίας και του τουρισμού που θα μπορούσε να εφαρμοστεί οπουδήποτε στην Ευρώπη
 • Πιστοποιητικό ΕΕ ως πρότυπο: ένα άτομο με αυτό το πιστοποιητικό θα πρέπει να θεωρείται ως προσόν από τον υφιστάμενο ή τον δυνητικό εργοδότη του
 • Ευαισθητοποίηση που ανακύψει από όλους τους εταίρους, τους συναδέλφους τους, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους: τα μαθήματα κατάρτισης θα διατεθούν στο εμπόριο. Οι μαθητές σε όλες τις 3 ενότητες – σπουδαστές τουρισμού και φιλοξενίας, επιχειρηματικά μαθήματα, σεμινάρια ευαισθητοποίησης σχετικά με την προσβασιμότητα και εργαστήρια.
 • Τα άτομα που θα εκπαιδευτούν στην προσβασιμότητα, προστίθεται στο πρόγραμμα σπουδών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα για όλους τους παρόχους κατάρτισης
 • Οι επιχειρηματίες να «ανοίξουν» νέες αγορές για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης, της περιοχής, της χώρας
 • Δημιουργία νέας αγοράς χάρη στους ηλικιωμένους που ταξιδεύουν εκτός εποχής
 • Δημιουργία μαθημάτων σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικές ενότητες
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου / φόρουμ
 • Δημιουργία σήματος ποιότητας και ετικέτας: ορατότητα και έναρξη χρήσης: να συνεχιστεί ως βιώσιμη παραγωγή
 • Εμπιστοσύνη στην εφαρμογή του AccAdvisor, που παρέχει δίκαιες πληροφορίες και αξιολόγηση
 • Προγράμματα σπουδών για πελάτες και υπηρεσίες προσαρμοσμένα ώστε να περιλαμβάνουν ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα
 • Διεύρυνση οικονομικού τομέα για να συμπεριλάβει τον Προσβάσιμο Τουρισμό
 • Acc Advisor, Σύστημα αναθεώρησης ποιότητας
 • Εφαρμογή (web και / ή κινητό)

Διάρκεια:

01.12.2016-31.03.2019