GROWMAT

 

…on eurooppalainen hanke, joka alkoi joulukuussa 2016. Hankkeessa kehitetään liiketoimintamahdollisuuksia esteettömässä matkailussa sen eri kohderyhmille tavoitteena esimerkiksi pidentää matkailusesonkeja. Esteettömällä matkailulla on useita aktiivisia kohderyhmiä, joita ei aina huomioda markkinoinnissa. GROWMAT –hankkeessa kehitetty innovatiivinen koulutus auttaa yrittäjiä ja yrityksiä löytämään esteettömän matkailun liiketoimintamahdollisuuksia ja luomaan uusia työpaikkoja nuorille työnhakijoille.

growmat_6

GROWMAT – hankkeesta

 

Ohjelman konseptina on luoda koulutuskokonaisuus tai kurssi, jossa on eri toteutukset matkailu- ja vieraanvaraisuusalan yrittäjille, koulutuksen tarjoajille ja oikeastaan kenelle tahansa, joka kohtaa asiakaspalvelutilanteissa erilaisia ihmisiä, joilla o esteettömyyteen liittyviä erikoistoiveita.

GROWMAT –konsepti toteutetaan yhdeksän eri partnerin voimin kuudessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Toteuttajilla on erilaista osaamista ja kokemusta tarjota koulutusta erilaislle ryhmille kuten ikääntyville ja yrittäjille.

Tietoisuus esteettömyydestä

growmat_home_2

GROWMAT – hankkeen tavoitteet

 

Hankkeen päätavoitteet ovat seuraavat:

-tarjota koulutusta yrittäjille esteettömyydestä sekä koulutusta muille esteettömyydestä ilmiönä ja lisätä ihmisten tietoisuutta siitä,

-avata ikääntyneiden matkailulle uusia mahdollisuuksia hiljaisempien sesonkien aikana,

-rakentaa uusia yhteistyömuotoja koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja erilaisten alan järjestöjen välille,

-tukea esteettömän matkailun liiketoiminnan kehittämistä ja nostaa esteettömyyden profiilia.

Liiketoimintamahdollisuudet

growmat_home_1

GROWMAT – hankkeen kohderyhmät

 

Hankkeen kohderyhmät:

-Matkailu- ja vieraanvaraisuuslan yritykset,

-Matkailu- ja vieraanvaraisuusalalla työskentelevät ja alaa opiskelevat,

-Yrittäjyys- sekä matkailu- ja vieraanvaraisuusalan kouluttajat (myös muut asiakaspalvelualat).

Vieraanvaraisuus

growmat_home_3

GROWMAT – hankkeen innovatiivisuus

 

Hankkeen innovatiivisuus perustuu hankeverkoston jäsenten erilaisiin osaamisiin. Hankkeessa kehitetään yhdessä koulutuksen opetussisältö. Lisäksi uudet oppimismenetelmät, kuten digitaalinen oppimisalusta sekä tehtävät, jotka liittyvät esteettömyyteen, korostavat koulutuksen innovatiivisuutta.

Yhteiskehittäminen

Uutisia