growmat_6

O projektu GROWMAT

 

Koncept programa je ustvarjanje izobraževalnih in izobraževalnih tečajev za pomoč podjetnikom v turizmu in gostinstvu, ponudnikom usposabljanja in na splošno vsem ljudem, ki so povezani s storitvami strank za zadovoljevanje potreb starejših in spodbujanje dostopnosti.

GROWMAT bo izvajalo devet partnerjev iz različnih evropskih držav, ki imajo različne spretnosti in izkušnje pri usposabljanju skupin, kot so starejši in podjetniki.

Ozaveščanje o dostopnosti

growmat_home_2

Cilji projekta GROWMAT

 

Glavni cilji programa so:

-usposabljanje izvajalcev s pomočjo podjetniškega tečaja in tečaja za ozaveščanje o dostopnosti,

-odprtje trga izven sezone za starejše osebe,

-vzpostavitev sodelovanja med izobraževanjem, podjetji, nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in dobrodelnimi organizacijami,

-podpora oblikovanju poslovnega primera za dostopni turizem, da se poveča prepoznavnost dostopnosti.

Poslovne priložnosti

growmat_home_1

Ciljne skupine projekta GROWMAT

 

Program je namenjen:

-podjetnikom v turističnem sektorju,

-posameznikom in študentom, ki delajo v gostinstvu in turizmu,

-Izvajalcem usposabljanja v podjetništvu, gostinstvu in turizmu (ali kateri koli službi za stranke).

Gostinstvo

growmat_home_3

Inovacija projekta GROWMAT

 

Inovacija projekta izhaja iz mešanice sposobnosti partnerjev. Tako bo oblikovan kurikulum za soustvarjanje tečajev. Poleg tega bodo nove učne metode (platforma za e-učenje) in dejavnosti v zvezi z dostopnostjo poudarile inovativni pristop programa.

Soustvarjanje

Povzetek

 

Trenutno je v Evropski uniji več kot milijon državljanov starih od 55 do 80 let, kar predstavlja približno 25% celotnega prebivalstva. Ta sprememba v demografiji povzroča vse večje povpraševanje po turizmu, ki odpira nove in nastajajoče trge. Recesije so bolj prizadele mlajše delavce kot starejše. Brezposelnost mladih v EU je 24%, kar je dvakrat več kot stopnja brezposelnosti odraslih. Danes se samozaposlitev pogosto obravnava kot izhod iz brezposelnosti. Veliko mladih se loti podjetništva z različnimi stopnjami uspeha. DG Enterprise and Industry (DG-ENTR) je v obdobju 2012–2013 zgradilo celovito sliko o dostopnem turizmu v Evropski uniji. Ta raziskava je partnerje prepričala, da obstaja ogromen potencial za rast trga dostopnega turizma, ki mladim zagotavlja potrebno delo ter zagotavlja nove poslovne priložnosti novim in obstoječim podjetnikom.

Glavni cilji:

 

 1. Zagotoviti usposabljanje za dostopnost
 2. Modularni podjetniški tečaj za novo ali poslovno rast dostopnega turizma, vključno s socialnim podjetjem (e-učenje)
 3. Kratek tečaj o ozaveščenosti o dostopnosti, ki ga je mogoče vključiti v kurikulum za turizem in gostinstvo; na voljo tudi vsem dobrodelnim organizacijam ali nevladnim organizacijam
 4. Odpiranje trga zunaj sezone, zlasti za starejše
 5. Vzpostaviti sodelovanje med izobraževanjem, podjetji, nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji, dobrodelnimi ustanovami in podobnimi, da bi povečali ozaveščenost o dostopnosti in zagotovili, da je dostopnost še naprej glavni interes
 6. Ustvariti poslovno skrb za dostopen turizem
 7. Povečati prepoznavnost dostopnosti prek lokalnih, regionalnih, nacionalnih in vseevropskih omrežij; najti „prvake“ (ambasadorje); ustvarjanje spletnega omrežja / foruma; ustvarjanje izdelka za vrednotenje, AccAdvisor (aplikacija, podobna aplikaciji Trip Advisor v zvezi s pregledi dostopnosti).

Pričakovani rezultati: 

 

 • Prvaki dostopnosti, z uporabo spletnega omrežja / foruma
 • Povezovanje novih praks, zlasti v gostinstvu in turizmu
 • Standardni modul za dostopnost v gostinskem in turističnem kurikulumu, ki bi ga lahko uporabili kjerkoli v Evropi
 • Standardni certifikat EU; posameznik s tem certifikatom bi moral biti obravnavan kot sredstvo njihovega ali potencialnega delodajalca
 • Ozaveščenost vseh partnerjev, njihovih sodelavcev, učiteljev in drugih udeležencev; tečaji usposabljanja. Učenci vseh treh modulov – študenti turizma in gostinstva, podjetniški tečaji, seminarji oz. delavnice o ozaveščanju o dostopnosti
 • Ljudje bodo usposobljeni za dostopnost; učiteljem za usposabljanje dodali kurikulum za enakost in raznolikost
 • Podjetniki odpirajo nove trge; gospodarski razvoj mesta, območja, regije
 • Ustvarjanje novega trga zahvaljujoč starejšim ljudem, ki potujejo izven sezone
 • Izdelan je modularni tečaj in odprt spletni dostop na različnih ravneh, za več modulov
 • Spletno omrežje / forum
 • Znak kakovosti in oznaka; vidljivost in začetek uporabe; nadaljevati kot trajnostni rezultat
 • Zaupanje, ki ga sproži AccAdvisor, aplikacija, ki zagotavlja poštene informacije in vrednotenje
 • Kurikulum za kupce in storitve, prilagojen zavedanju o dostopnosti
 • Gospodarski sektor se je povečal in vključil dostopen turizem
 • Acc Advisor, sistem za pregled kakovosti
 • App (web and/or mobile)

Trajanje:

01.12.2016-31.03.2019